Vad är den statliga insättningsgarantin?

För den som inte känner till vad den statliga insättningsgarantin verkligen är så kan det vara ett bra första steg för den som vill öppna ett sparkonto hos ett finansinstitut istället för hos en vanlig bank.

För den största skillnaden mellan att öppna ett sparkonto hos en vanlig bank och hos ett finansinstitut är utöver att finansinstitut har en gräns på 50 000 kr faktiskt den statliga insättningsgarantin.

Vad är den statliga insättningsgarantin?

I Sverige och inom EU så finns det något som heter statlig insättningsgaranti och betyder i korthet att staten garanterar de pengar du sätter in på sparkontot. Gränserna är reglerade på ett sådant sätt att en vanlig sparare aldrig kommer riskera att förlora pengar även om banken mot förmodan skulle gå i konkurs.

I Sverige så är den statliga insättningsgarantin bunden till Euron och är vid skrivande stund den 5 december 2016 på 100 000 € och det motsvarar omkring 950 000 Kr.

Men något som man också bör känna till är att insättningsgarantin är satt per bank eller finansinstitut som omfattas av insättningsgarantin så om du överskrider insättningsgarantin men har spridit ut det över flera konton så kommer du fortfarande maximalt att få tillbaka 100 000 €.

Därför ska man som sparare, om man har ett större sparkapital än ovanstående belopp sprida ut detta över flera olika sparkonton hos olika banker och finansinstitut. På det sättet undviker man risken att förlora pengar om något skulle hända.

Hur stor är risken att använda sparkontot som inte omfattas?

Att använda sig av sparkonton som inte omfattas av den statliga insättningsgarantin är inte en enkel fråga då det helt beror på vilket finansinstitut som man tänker använda sig av. Om man tar två exempel som Akelius och 4Spar så är dessa nästan riskfria. De har stora multinationella företag i ryggen och det är inte troligt att dessa skulle gå i konkurs men du har alltid en lägre risk hos en bank som omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Men då du enbart får ha 50 000 kr hos ett finansinstitut så riskerar du enbart att förlora dem men som sagt så är det inte ett troligt scenario.

Kan man minska risken ytterligare?

Att minska risken ytterligare går självklart genom att inte investera i finansinstitut som inte har en framtida betalningsförmåga och det är till exempel väldigt troligt att Akelius kommer att fortsätta att vara ett stort multinationellt företag under en lång tid framöver.

Om man bara använder sig av vanliga banker så kommer man alltid vara säker på att man kommer få tillbaka pengarna men man kommer inte få en speciellt hög ränta. Därför är det bättre att använda sig av finansinstitut som erbjuder en betydligt högre sådan.

 

För att läsa mer om den statliga insättningsgarantin så kan man besöka riksgälden:

https://www.riksgalden.se/sv/Insattningsgarantin/Om_Insattningsgarantin/

Det finns inga ändringar planerade i insättningsgarantin under 2017.