Falskt inlägg på Facebook om kontanter

Det cirkulerade under en längre tid ett inlägg på Facebook att det skulle vara olagligt att neka att ta emot kontanter vid försäljning av varor och tjänster. I inlägget så fanns det även med en referens till en dom som skulle visat att detta skulle stämma.

Domen påstods göra det helt lagligt att ta varan eller tjänsten utan att betala för den om säljaren vägrade att ta emot mynt och sedlar utgivna av Riksbanken. Som exempel användes lokaltrafiken där man sedan länge inte kunnat betala med kontanter och även parkeringsavgifter.

Detta stämmer självklart inte utan är en ren fabrikation som visserligen bygger på en korrekt dom som Högsta förvaltningsdomstolen slog fast 2015. Domen gäller dock enbart för sjukhus och vårdgivare som inte får neka en patient att betala med kontanter istället för att skicka en faktura.

Alla andra butiker eller säljare får själva avgöra vilka betalningsmedel som de accepterar och man får självklart inte ta en vara eller använda en tjänst utan att betala för den enbart på grund av att säljaren inte tar emot kontanter.

Att man citerar Riksbankslagen där det står att ”Mynt och sedlar som ges ut av Riksbanken är lagliga betalningsmedel” betyder inte att det är tvingande att ta emot dessa som utbyte för en vara eller tjänst utan kan avtalas bort. Det krävs då att man upplyser sina kunder om att man inte accepterar kontanter.

Läs hela artikeln från Metro här:
https://www.metro.se/artikel/nej-det-%C3%A4r-inte-brottsligt-att-v%C3%A4gra-ta-betalt-i-kontanter

Läs domen som inlägget bygger på här:
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%C3%B6randen/2015/September/2793-14.pdf

Detta påverkar dock inte några sparkonton utan var mer avsedd som en informativ artikel för att belysa vikten av att hålla sig uppdaterad om vilka lagar och regler som kan appliceras på vilket sätt och att man alltid ska dubbelkontrollera vad som sprids på sociala medier.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *